Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Stankstorkenebb  

Stankstorkenebb
Geranium robertianum
Illustrasjon fra Johann Georg Sturm: Deutschlands Flora in Abbildungen (1796)
Faktaside om stankstorkenebb
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden