Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Skogstorkenebb  

Skogstorkenebb
Geranium sylvaticum
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om skogstorkenebb
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden