Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Tindved  

Tindved
Hippophaë rhamnoides
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Illustrasjon fra Johann Georg Sturm: Deutschlands Flora in Abbildungen (1796)
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om tindved

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden