Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Tranebær  

Tranebær
Oxycoccus spp.
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
A: Småtranebær (Oxycoccus microcarpus). B: Tranebær (Oxycoccus palustris).
Faktaside om tranebær

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden