Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Jåblom  

Jåblom
Parnassia palustris
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjon fra Johann Georg Sturm: Deutschlands Flora in Abbildungen (1796)
Faktaside om jåblom

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden