Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Åkersvineblom  

Åkersvineblom
Senecio vulgaris
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjon hentet fra Korsmos ugrasplansjer
Faktaside om åkersvineblom
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden