Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Rogn  

Rogn
Sorbus aucuparia
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Faktaside om rogn

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden