Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Smånesle  

Smånesle
Urtica urens
Illustrasjon fra Johann Georg Sturm: Deutschlands Flora in Abbildungen (1796)
Faktaside om stornesle (omfatter også smånesle)

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden