Kjøp av bilder

Pris og betingelser ved kjøp av bilder fra Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Salgsbetingelser

Pris og betingelser

Hvis du ønsker å kjøpe bruksrett til noen av bildene i de ulike Bildegalleriene på min hjemmeside, er standard pris kr. 500,- per bilde inkl. mva. Denne honorarsatsen gjelder for bruk av bilder i bøker, tidsskrifter og på internett. Annen bruk kan betinge høyere honorar, og prisen avtales da i hvert enkelt tilfelle.

  • Den angitte prisen gjelder for én gangs reproduksjon og ett opplag av den aktuelle trykksaken, dersom ikke annet er avtalt.

  • Fotografens navn skal angis i tilknytning til bildet, f.eks. slik: Foto © Rolv Hjelmstad

  • Bildene må ikke lånes ut eller videreselges uten at det på forhånd er inngått en egen avtale om det.

  • Elektronisk lagring av utlånte bilder er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for den aktuelle publiseringen. Annen elektronisk lagring, manipulering eller kopiering av utlånte bilder må kun skje etter avtale med Rolv Hjelmstad.

  • Bildene leveres elektronisk som jpg-filer og sendes vanligvis som e-postvedlegg. 

  • Ved bestilling av bilder av en bestemt art, sender jeg ofte flere bilder slik at kjøperen kan velge det som passer best til bruken. Det kreves honorar bare for de bildene som blir benyttet.

  © Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal

 Tel. 412 79 243. e-post: post@rolv.no