Urtekildens planteleksikon

Startside > Urtemedisin > Medisinplanter > BIKKJENEVER  

BIKKJENEVER
Peltigera canina
 
ANDRE NORSKE NAVN
Bikjemose.
 
VITENSKAPELIG NAVN / SYNONYMER
Peltigera canina (L.) Willd. 
Lichen caninus L.
Peltidea canina (L.) Ach.
Dermatodea canina (L.) A.St.-Hil.
Peltophora canina (L.) Clem.
 
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
SAMISK:  Bædnatjægil.
SVENSK:  Filtlav / Filthårig sköldlav.
DANSK:  Hunde-skjoldlav.
ISLANDSK:  Engjaskóf.
FINSK:  Huopanahkajäkälä.
ENGELSK:  Dog lichen / Dog pelt / Ground liverwort / Ash-coloured ground liverwort.
TYSK:  Hundsflechte.
FRANSK:  Peltigère des chiens.
 
FAMILIE
Åreneverfamilien (Peltigeraceae).
Foto ©: Rolv Hjelmstad
Flere bilder av bikkjenever

BOTANISK BESKRIVELSE

Bikkjenever er en bladlav som kan bli flere desimeter i diameter. Lobene er 2-3 cm brede, avrundete og ofte buklete, og som regel med nedbøyd kant. Oversiden er grå til brungrå og mer eller mindre filthåret. Undersiden er lys med tydelig avsatte, opphøyde årer som bærer busklignende forgreinete rhiziner (festetråder). Apothecier (fruktlegemer) forekommer ofte tallrikt. De er brune, flate til salforma og sitter på korte, opprette og ofte tilbakebøyde lober. Fotobionten (algekomponenten) er en blågrønnalge. Bikkjenever tilhører en komplisert gruppe laver med flere nærstående arter. 

 
UTBREDELSE

Bikkjenever vokser på marken blant gras og mose i åpen skog, i beitemark, på mosekledde steiner og lengst ned på trestammer. Laven forekommer over hele Skandinavia og er vanligst i lavlandet.

 
DROGER / ANVENDTE PLANTEDELER
Hele laven har vært brukt i folkemedisinen.
 
INNHOLDSSTOFFER
Ergosterol, emulsin, mannitol-ligende stoffer og fritt methionin. Bikkjenever inneholder ingen lavsyrer.
 
URTENS EGENSKAPER OG VIRKNING

I folkemedisinen ansett som urindrivende, svakt avførende og leverstyrkende.

 
URTEN KAN BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER / SYKDOMMER

I folkemedisinen brukt mot hundegalskap (rabies), hundebitt, leverplager, gulsott, mangelfull urinering (anuri) og opphovna mandler.

 
BIKKJENEVER

De opprettstående lobene med sin tilbakerullede kant har fått mennesker til å assosiere bikkjenever med hunder som blottlegger tennene. Laven ble på 1600- og 1700-tallet derfor ansett for å være et virksomt middel mot hundegalskap (rabies). Det vitenskapelige artsnavnet canina (av latinsk canis som betyr hund) er knyttet til denne bruken. Ifølge Svensk Botanik (1803), har bikkjenever særlig i England nytt "stor anseelse mot rasende dyrs bitt og derav oppstått vannskrekk". I deler av Wales ble bikkjenever på 1800-tallet pulverisert og blandet med svart pepper for behandling av hundebitt.

I folkemedisinen i ulike land har bikkjenever vært ansett som et trygt og pålitelig avføringsmiddel hvis laven brukes i moderate mengder, og dessuten som et mildt og effektivt leverstyrkende middel. Tidlige bosettere i Nord-Amerika brukte bikkjenever til behandling av gulsott, for å styrke en svak lever eller kjøle ned en lever som var betent. Nitanaht-befolkningen på Vancouverøya brukte bikkjenever eller grønnever (Peltigera aphthosa) i form av et uttrekk til de som led av anuri (manglende evne til å urinere). Når laven ble kokt og vannet ble brukt som gurglevann, lindret det opphovna mandler.

 
Advarsler, bivirkninger og kontraindikasjoner 

Ingen opplysninger om advarsler, bivirkninger eller kontraindikasjoner ved bruk av bikkjenever i folkemedisinen er funnet i den anvendte litteraturen. 

 

Flere bilder av bikkjenever
KILDER
Darwin, Tess: The Scots Herbal. The Plant Lore of Scotland.  Edinburgh, Birlinn Ltd 2008.
Holien, Håkon og Tor Tønsberg: Norsk lavflora. 2. utgave.  Trondheim, Tapir Akademisk Forlag 2008.
Krog, Hildur, Haavard Østhagen og Tor Tønsberg: Lavflora. Norske busk- og bladlav. 2. utgave.  Oslo, Universitetsforlaget AS 1994.
Ljungqvist, Kerstin: Nyttans växter.  Dals Rostock, Calluna Förlag 2006.
Moberg, Roland & Svante Hultengren: Lavar, en fältguide.  Stenungsund och Uppsala, Naturcentrum AB 2016.
Moerman, Daniel E.: Native American Medicinal Plants. An Ethnobotanical Dictionary.  Portland OR, Timber Press 2009.
Rogers, Robert Dale: The Fungal Pharmacy. The Complete Guide to Medicinal Mushrooms ang Lichens of North America.  Berkeley, California, North Atlantic Books 2011.
Rogers, Robert Dale: Ancient Medicinal Remedies. Horsetail, Ferns, Lichens and More.  Prairie Deva Press 2014.
 

VIKTIG: Det som er skrevet om urten og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Urtekilden tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå om du velger å benytte denne urten eller preparater hvor urten inngår.


© Urtekilden

Tekst og bilder fra denne siden må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten tillatelse fra Urtekilden.

Indeks norske navn
Indeks vitenskapelige navn
 
Denne siden ble sist endret 22.02.2021