Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Einstape  

Einstape
Pteridium aquilinum ssp. latiusculum
Örnbräken Ørnebregne Bracken Adlerfarn
 Einstape er vanlig på mager jord, og vokser i enger, skog og hellende myr. Finnes mest i lavlandet, men er også vanlig i de lavereliggende fjellstrøkene, særlig i et bredt belte langs kysten.
Les om einstape som medisinplante i Urtekildens Planteleksikon.
< Sisselrot

Smørtelg >

Fjellplanter ordnet etter plantefamilie Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.