Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Bekkeblom / Soleihov  

Bekkeblom / Soleihov
Caltha palustris
Soleihov (eller bekkeblom) er en giftig plante som ikke brukes i våre dagers medisin, men som det er knyttet litt folkemedisinsk tradisjon til. Fra det gamle Russland kjennes beskrivelser av utvendig bruk som hudirriterende og sårhelende middel. Innvendig bruk nevnes i forbindelse med en urindrivende og avførende effekt. Gamle islandske kilder forteller at hele planten ble lagt på glør og røyken innåndet gjennom munn og nese mot hoste. Slik damp eller gass skulle i tillegg virke mot epilepsi.
Faktaside om soleihov

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter