Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Marisko og dunmarisko

Marisko
Cypripedium calceolus

Dunmarisko
Cypripedium calceolus var. pubescens
Dunmarisko (Cypripedium calceolus var. pubescens)
Dunmarisko (Cypripedium calceolus var. pubescens)

Roten av marisko og dunmarisko blir ansett som en utmerket medisin ved nervestress og kronisk nerveavkrefting. Urten ble på 1800-tallet mye brukt som et beroligende middel ved nerveproblemer, nervøs hodepine, nervøs irritabilitet, hysteri, søvnløshet og mental depresjon. Den ble også brukt mot menstruasjons- og fødselssmerter. Siden marisko er en så sjelden plante, skal den i vår tid aldri samles i naturen for medisinsk bruk.

Faktaside om marisko og dunmarisko

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter