Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Ask  

Ask
Fraxinus excelsior
Både bladene og barken av ask er astringerende, og har avførende og urindrivende virkning. Planten kan brukes mot ulike revmatiske plager. Ask inneholder kumariner som hemmer veksten av bakterier og sopper, virker febernedsettende, smertestillende og betennelseshemmende. I perioden 1976-78 var det spesielt stor interesse for ask som medisin, da man mente at den bl.a. hadde krefthemmende virkning.
Faktaside om ask

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter