Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Torvmoser  

Torvmoser
Sphagnum spp.
Flere torvmosearter som vokser sammen.
Flere torvmosearter som vokser sammen.
Flere torvmosearter som vokser sammen.
Nedenfor vises noen vanlige torvmosearter man kan finne i Norge, der de fleste vokser på myr. Når torvmoser anvendes som medisin og til praktiske gjøremål, skilles det normalt ikke mellom de ulike artene.
Bjørnetorvmose (Sphagnum lindbergii)
Bjørnetorvmose (Sphagnum lindbergii)
Grantorvmose (Sphagnum girgensohnii)
Skartorvmose (Sphagnum riparium)
Rosetorvmose (Sphagnum warnsdorfii)
Furutorvmose (Sphagnum capillifolium)
Klubbetorvmose (Sphagnum angustifolium)
Rusttorvmose (Sphagnum fuscum)
Torvmosenes svamplignende vev har evne til å absorbere store mengder vann (opp til 20 ganger vekten av den tørre mosen), og torvmoser er derfor viktig i vannhusholdningen i naturen. Torv er kjent for sine konserverende egenskaper, noe det har vært forsket med tanke på å finne fram til naturlige konserveringsmidler for matvarer. Enkelte har i eldre tider brukt torvmose på hevelser, gikt og hudsykdommer. Torvmoser har også en lindrende effekt på kløe som oppstår etter insektstikk.
Faktaside om torvmoser

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter