Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Bred dunkjevle  

Bred dunkjevle
Typha latifolia

Dunkjevle er lite brukt som medisinplante i Europa. Rotstokkene har en urindrivende, melkedrivende, mildt febersenkende og styrkende virkning, og kan gis som et styrkemiddel i form av et avkok ved milde infeksjoner med feber. Innfødte i Nord-Amerika har brukt bred dunkjevle som medisin i langt større grad enn folk i Europa, primært som et sårhelende middel både innvortes og utvortes. Pollenet, som har en kraftig astringerende virkning, er svært effektivt til å stanse blødninger, og anvendes i kinesisk medisin. Det gir styrke til blodet og løser opp blodansamlinger ved brystsmerter, buksmerter etter fødsel og menstruasjonssmerter knyttet til blodansamling.

Dunkjevle er primært en matplante og hører til de beste spiselige plantene som forekommer viltvoksende i Norge. Det er de krypende jordstenglene, skuddene som kommer om våren og de nederste delene av bladene og blomsterstengelen som samles seinere på sommeren som har størst verdi, og disse plantedelene kan spises både rå og kokte. Umodne blomsterstander som er omsluttet av beskyttende blad kan kokes eller ristes og spises på samme måte som maiskolber. Hannblomsterstanden produserer en stor mengde gult pollen som kan samles og brukes i matlagingen, og dette pollenet er svært rikt på protein.

Faktaside om dunkjevle

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter