Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Gråor  

Gråor
Alnus incana
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om or
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden