Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Kattefot  

Kattefot
Antennaria dioica
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om kattefot

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden