Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Bjørk  

Bjørk
Betula pubescens
Illustrasjon fra Köhler's Medizinal-Pflanzen
Illustrasjon fra Flora Danica
Faktaside om bjørk
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden