Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Marisko  

Marisko
Cypripedium calceolus
Fra C.A.M. Lindman: Bilder ur Nordens Flora (1917-26)
Fra O.W. Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Nur Tafeln (1885).
Faktaside om marisko
© Urtekilden
Artsoversikt tegninger