Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Åkervortemelk  

Åkervortemelk
Euphorbia helioscopia
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Illustrasjon fra Johann Georg Sturm: Deutschlands Flora in Abbildungen (1796)
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjon fra Korsmos ugrasplansjer.
Faktaside om åkervortemelk
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden