Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Bøk  

Bøk
Fagus sylvatica
Denne illustrasjonen av bøk er hentet fra Köhler's Medizinal-Pflanzen
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om bøk

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden