Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Finnmarkspors  

Finnmarkspors
Ledum palustre  /  Rhododendron tomentosum
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjonen er hentet fra Lind og de Verdier: Våra Medicinalväxter, Stockholm 1917

Illustrasjon fra Charlotte von Schéele: Apoteksväxter (1906)

Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Faktaside om finnmarkspors
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden