Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Finnmarkspors  

Finnmarkspors
Ledum palustre  /  Rhododendron tomentosum
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Denne illustrasjonen av finnmarkspors er hentet fra Våra Medicinalväxter av Lind og de Verdier, Stockholm 1917
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Faktaside om finnmarkspors

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden