Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Apotekerkattost  

Apotekerkattost
Malva sylvestris
Illustrasjon fra Johann Georg Sturm: Deutschlands Flora in Abbildungen (1796)
Mauretansk kattost (Malva sylvestris ssp. mauritania)
Faktaside om apotekerkattost

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden