Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Gjøksyre  

Gjøksyre
Oxalis acetosella
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Faktaside om gjøksyre

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden