Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Gjøkesyre  

Gjøkesyre
Oxalis acetosella
Illustrasjonen er hentet fra Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om gjøkesyre

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden