Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Tungras  

Tungras
Polygonum aviculare
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjon fra J.G. Sturm: Deutschlands Flora in Abbildungen (1796).
Illustrasjon fra Korsmos ugrasplansjer
Faktaside om tungras
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden