Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Einstape  

Einstape
Pteridium aquilinum
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Illustrasjon fra Flora Danica
Faktaside om einstape

Artsoversikt tegninger

© Urtekilden