Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Bred dunkjevle  

Bred dunkjevle
Typha latifolia
Illustrasjonen er hentet fra C.A.M. Lindman: Nordens Flora
Faktaside om dunkjevle
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden