Prinsipper for naturmedisinsk behandling

URTEKILDEN

Startside > Urtemedisin > Prinsipper for naturmedisinsk behandling

 

Når man skal gi naturmedisinsk behandling til seg selv eller andre bør behandlingen være bygd på følgende generelle prinsipper.

1.  Frøst og fremst, gjør ingen skade!

Sørg for at du med behandlingen ikke forverrer situasjonen eller på andre måter påfører kropp og sinn noen skade. Det tryggeste er å anvende sikre og effektive naturterapier, og så langt det er mulig søke å unngå bruk av kroppsfiendtlige syntetiske medisiner og kirurgiske inngrep.

2. Utnytt naturens helbredende krefter

Naturterapeuter mener at kroppen i de fleste tilfellene har tilstrekkelig kraft til å helbrede seg selv. Terapeutens (eller legens) rolle skal være å legge til rette for og fremme denne helbredelsesprosessen ved å anvende naturlige, ikke giftige medisiner eller terapier.

3. Finn og behandle årsaken til sykdommen

Naturterapeuter er opplært til å lete etter de underliggende årsakene til sykdommen og behandle dem i stedet for bare å undertrykke symptomene. Symptomer blir sett på som et uttrykk for kroppens forsøk på å helbrede, mens årsakene til plagen kan ha sitt utspring både på det fysiske, mentale/emosjonelle og det åndelige plan.

4. Behandle hele personen

Naturterapeuter er trent i å se på et individ som en helhet, som er sammensatt av et komplekst sett av fysiske, mentale/emosjonelle, åndelige og sosiale faktorer.

5. Terapeuten er læreren

Ordet doktor kommer fra det latinske ordet docere, som betyr ”å lære”. Naturterapeuter anser sin rolle primært å være en lærer som styrker, informerer og inspirerer pasienten til å ta mer ansvar for egen helse ved å skape en positiv holdning til sin egen situasjon og stimulere til en sunn livsstil og et sunt kosthold.

6. Forebygging er den beste kuren

Naturterapeuter mener at litt forebygging er mer verdt enn mye medisinering. Dette er særlig gyldig ved livsstilssykdommer og alvorlige sykdommer som kreft. Terapeuter bør være spesialister i forebyggende medisin.

7. Skap helse og velvære

Naturterapeutens hovedmål for sine pasienter må være å skape og opprettholde en optimal helse og å fremme velvære, noe som må gjelde for alle plan av tilværelsen; fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig. Dette målet er uavhengig av nivået av helse eller sykdom som pasienten har i utgangspunktet.


Det er et paradoks å registrere at få (hvis noen) av disse prinsippene blir fulgt ved mye av den skolemedisinske behandlingen som tilbys i våre dager. Når man går til legen og blir foreskrevet en medisin eller en behandling bør man, før man godtar det som blir tilbudt, spørre legen følgende spørsmål:

1. Kan denne medisinen / behandlingen på noen måte gjøre noen skade eller gi bivirkninger?

2. Støtter medisinen / behandlingen kroppens egen evne til å helbrede seg selv?

3. Gjør medisinen / behandlingen noe med den grunnleggende årsaken til sykdommen eller vil den bare fjerne / maskere symptomene?

Hvis legen ikke kan gi betryggende svar på disse grunnleggende spørsmålene bør du sterkt overveie om du skal våge å ta i mot det legen har å tilby. I stedet kan du oppsøke en terapeut som kjenner til og jobber aktivt etter de sju prinsippene for behandling som er nevnt over. Alternative terapier, som i mye større grad enn skolemedisinen tar hensyn til de nevnte behandlingsprinsippene, kan være urtemedisin, akupunktur, homeopati, soneterapi, healing og mange andre terapiformer. I svært mange tilfeller kan bruk av urter være et bedre alternativ enn å innta syntetiske medikamenter som er foreskrevet av en lege.

 


Fordeler med å bruke urter som medisin.
Ulike anvendelsesområder for urter som medisin.
Forsiktighetsregler ved bruk av urter.
 

   © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal