Fordeler med urtemedisin

URTEKILDEN

Startside > Urtemedisin > Fordeler med urtemedisin

 

Hvis du er blitt betenkt til skolemedisinsk behandling av dine sykdommer og plager, og i stedet søker alternative behandlingsmetoder, kan det være lurt å vurdere urtemedisin. Her kan du lese om noen grunner for å bruke urter i stedet for syntetiske legemidler.

Urter er naturlige

Selv om uttrykket "naturlig" i mange sammenhenger er misbrukt, så har ordet en reell betydning når vi snakker om urter. Etter å ha utviklet seg gjennom tusener av år med planter som en vesentlig del av ernæringen, så har den menneskelige fysiologien og biokjemien et naturlig forhold til medisinske urter. Urter er langt fra en primitiv form for medisin, for når vi bruker hele planten i naturlig tilstand, er urter langt mer komplekse og avanserte enn syntetiske, laboratoriefremstilte legemidler som gjerne bare er en etterligning av ett enkelt stoff som er funnet i en plante.

Urter er effektive

Urter har gjennom århundrers bruk over hele verden vist seg å være effektive til å behandle nærmest ethvert tenkelig helseproblem hos milliarder av mennesker. Også i våre dager er bruk av urter og andre former for naturmedisin faktisk de vanligste formene for medisinsk behandling hos 70 - 80 % av verdens befolkning.

I vår tid skal en behandlingsmetode dokumenteres vitenskapelig gjennom såkalte doble blindforsøk før den blir ansett som virksom og kan anbefales. Slike studier kan i enkelte tilfeller være nyttige, men i det store og hele har slike studier svært liten verdi sammenlignet med århundrers kliniske resultater som terapeuter i en rekke kulturer over hele verden har erfart.

Urter virker holistisk (helhetlig)

Ingen del av en person kan være syk uten at det påvirker hele personen. Som eksempler kan nevnes at bare det å bli forkjølt betyr en midlertidig svekkelse av milten, thymuskjertelen og luftveiene med mere, og dårlig fordøyelse kan forårsake opphopning av giftstoffer i lever og nyrer, og svekket immunforsvar. Ved å sette sammen urtebaserte terapier på en fornuftig måte kan behandling med urter påvirke den totale helsen.

Urter har synergieffekt

På grunn av deres komplekse natur, kan en urt påvirke mange organsystemer og funksjoner samtidig. For eksempel kan en urt på samme tid være en antioksidant, immunstyrker, betennelseshemmer, krampeløser og smertestiller. Denne formen for påfallende synergieffekt kan illustreres med urten mjødurt. Det mest kjente aktive virkestoffet i denne urten er salisylsyre. I ren form kan dette stoffet føre til sårdannelse og blødninger i magesekken, men hvis man anvender hele urten er det et trygt lindrende og smertestillende middel, og samtidig et styrkemiddel for fordøyelsen.

Urter vil sjelden tvinge koppens fysiologi i en bestemt retning eller tilføre et enkelt enkelt isolert stoff med en spesifikk effekt på et organ. I stedet vil urter heller oppmuntre kroppen til å helbrede seg selv og komme i balanse. De fleste av de urtene som virker på immunsystemet, har ikke direkte antibiotisk eller virushemmende effekt, men fremmer kroppens naturlige immunrespons slik at hvite blodceller og sykdomsbekjempende mekanismer arbeider bedre. I tillegg har mange urter en modulerende virkning på kroppen, og ikke en enveis effekt. For eksempel vil medisinske sopper balansere både et overaktivt og et underaktivt immunsystem. Et annet eksempel er at adaptogene urter som rosenrot og russisk rot vil både kunne øke et lav blodtrykk og redusere et høyt blodtrykk, avhengig av hva som er behovet.

Urter er trygge å anvende

Vi vet at det finnes mange planter som er svært giftige, men disse brukes sjelden i urtemedisinen, og hvis de anvendes er det vanligvis i doser som ikke virker skadelig (f.eks. i form av homeopatiske preparater). Sammenlignet med syntetiske legemidler, er forholdet mellom nytteverdi og risiko ekstremt høy når det gjelder urter. Det forekommer svært sjelden dødsfall på grunn av medisinsk bruk av urter, mens det bare i USA er anslagsvis 100 000 dødsfall årlig som skyldes bruk av syntetiske legemidler i korrekt foreskrevne doseringer. Hvor sikre urtene er kan illustreres med en historie om ei dame som inntok en hel boks med legevendelrottabletter for å begå selvmord, og det eneste hun opplevde var å få en natts rolig søvn!

Ved ikke akutte medisinske tilstander, bør man derfor vurdere å bruke urter som medisin før man tyr til mer drastiske, giftige og risikable syntetiske legemidler (som kan være akseptable som en siste utvei hvis urtene ikke virker godt nok).

Syntetiske preparater har ofte et kort liv

Syntetiske legemidler er i utgangspunktet eksperimentelle. De fleste skolemedisinske preparatene har ofte gjennomgått bare begrensede forsøk på mennesker før de kommer på markedet. Dette er årsaken til at mer enn 3000 medisiner på verdensbasis fjernes fra apotekenes hyller hvert år på grunn av at de viser seg å være lite effektive, for giftige, eller at de gir bivirkninger som ikke var kjent da de ble introdusert.

Anvendelse av mange urter kan derimot spores tusenvis av år tilbake i tid. Selv om vitenskapen fortsatt bidrar til å øke vår forståelse for urtenes virkningsmekanismer, kan vi bare stole på urtenes lange historie når det gjelder sikkerhet og effektivitet.

Ikke undertrykkende

Selv om mange syntetiske legemidler kan være effektive til symptomlindring på kort sikt, vil behandling med slike preparater ofte motarbeide eller blokkere vår normale immunrespons og nevrologiske respons på ubalanser i kroppen. Den langsiktige virkningen av denne undertrykkingen og påvirkningen er at kroppens egne forsvarsmekanismer blir svekket, noe som vil kunne gi alvorligere problemer seinere. Dette kan man f.eks. se ved at man etter hver ny antibiotikakur gjerne blir mer mottagelig for ørebetennelser og halsbetennelser.

Urter kan brukes til selvmedisinering

Urter er en relativt mild form for medisin, og det gjør dem ideelle for barn, eldre og personer som har behov for langvarig behandling. De er alltid verdifulle å ty til når man er bekymret for bivirkninger og giftighet ved bruk av syntetiske skolemedisinske preparater. Dessuten er svært mange urter velegnet til selvbehandling og til å behandle familie og nære venners hverdagsplager uten nødvendigvis å ha kontaktet lege på forhånd.

Mange valgmuligheter med urter

Tradisjonelle medisinske systemer rundt om i verden har vist at man har mulighet for å velge mellom mange forskjellige urter ved tilsynelatende identiske tilstander. De subtile, men likevel unike forskjellene i naturen og kvaliteten til hver enkelt urt, gjør at man kan tilpasse behandlingen individuelt. Gjennom kunnskap og erfaring kan man komme fram til den mest virksomme urten ved en bestemt plage, og hvis én urt etter hvert mister sin virkning, finnes det alltid alternativer å prøve ut.

Urter er kostnadseffektive

Urtemedisiner er ikke bestandig billige, men de er vanligvis ikke på langt nær så dyre som skolemedisinske preparater. De største innsparingene kan man imidlertid gjøre ved at urtene faktisk har evne til å beskytte oss mot kroniske sykdommer, slike tilstander hvor kostnadene til medisinsk behandling, tapt arbeid og følelsesmessige påkjenninger er så store at de knapt nok lar seg måle.

Miljømessige fordeler med urter

Sist, men ikke minst, er urter en miljømessig vennlig form for medisin. Hvis man bruker organisk dyrkede urter eller urter som er innsamlet i naturen, vil jorden, vannet og luften ikke bli forurenset eller ta skade under framstillingen av medisinen. Det er da viktig at man bruker urter som er minimalt behandlet og hvor man har unngått å bruke giftige kjemikalier i framstillingsprosessen. Nedbrytningsproduktene som dannes etter bruk av syntetiske medisiner er ofte miljøskadelige og kan påføre både oss mennesker og naturen store belastninger. De stoffene som kroppen skiller ut etter bruk av urter, er naturlige forbindelser som naturen enkelt klarer å ta hånd om.

Les om generelle prinsipper for naturmedisinsk behandling.
Les om ulike anvendelsesområder for urter som medisin.
Les om forsiktighetsregler ved bruk av urter.
 

   © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal