Les dette før du kjøper rosenrot!

Startsiden > Urtemedisin > Rosenrot > Les dette før du kjøper rosenrot!

 

Ikke alle rosenrotpreparatene som selges i Norge tilfredsstiller de kravene du bør stille til et godt produkt. Her får du forklaring på hvorfor det er slik og hva du bør se etter når du skal kjøpe rosenrot.

Etter at urten rosenrot i 2003 ble omklassifisert fra å være legemiddel til å bli ikke legemiddel (også kalt handelsvare), kom det svært mange rosenrotpreparater på markedet i Norge. En rekke mer eller mindre seriøse aktører kastet seg på popularitetsbølgen som var rundt urten og fikk laget sine egne rosenrotprodukter. Mange av de som tilbød slike preparater, gjerne gjennom telefonsalg eller postordrekataloger, hadde imidlertid svært liten kunnskap om urtemedisin. For mange synes ønsket om å tjene raske penger å være den primære drivkraften bak å selge rosenrot. Hovedmotivet for å framstille og selge naturmedisin bør imidlertid være et grunnleggende ønske om å kunne hjelpe folk til å oppnå bedre helse og økt livskvalitet.

I en periode har det på verdensmarkedet ikke vært nok råvare av rosenrot av god kvalitet. Produsentene av preparater har hentet ekstrakter av rosenrot fra ulike steder i verden, bl.a. fra Kina, hvor rosenrot dyrkes. For å dekke den store etterspørselen høstet man her røtter av planter som bare var 2-3 år gamle, og slike røtter vet vi inneholder lite av de aktive virkestoffene. En analyse utført i 2005 av seks av de mange rosenrotpreparatene som fantes på det norske markedet den gang (opplysning fra en troverdig kilde) viste at de ikke inneholdt noen av de aktive virkestoffene som skal finnes i Rhodiola rosea. Sannsynligvis var det i disse produktene anvendt verdiløse planteekstrakter, kanskje fra andre Rhodiola-arter som ikke inneholder rosaviner. Særlig kan ekstrakter som kommer fra Kina være forfalskninger eller inneholde stoffer fra andre Rhodiola-arter, som R. crenulata og R. serrata. Selv om vi her i landet har forholdsvis rike bestander av viltvoksende rosenrot og det i tillegg er flere som dyrker rosenrot, er de fleste rosenrotproduktene som markedsføres i Norge laget med planteekstrakt fra utlandet. Firmaer forteller i markedsføringen av sitt produkt at rosenrot er viltvoksende i Norge, men det betyr ikke at produktet deres er laget med norsk rosenrot! Etter 2005 har salget av rosenrotprodukter i Norge avtatt, og mange av de useriøse forhandlerne av rosenrotprodukter er nå borte fra markedet. Det er trolig høyere kvalitet på rosenrotprodukter som nå er å få kjøpt enn det var i 2005 og noen år framover.

Ikke alle rosenrotproduktene har innholdsdeklarasjon som forteller hvor stort innhold det er av urtens viktige virkestoffer. Det har også vært "en kamp" om å ha det sterkeste produktet på markedet. Det siste er svært betenkelig da hver tablett / kapsel av mange produkter i følge deklarasjonen inneholder mange ganger så mye rosenrot som det fagpersoner anbefaler som maksimalt daglig inntak. Ved inntak av for store doser rosenrot, kan man oppleve bivirkninger i form av f.eks. rastløshet og søvnløshet. En annen sak er at noen produkter sannsynligvis ikke inneholder den mengde rosenrot som reklamen påstår, og det finnes kanskje "rosenrot"-produkter på markedet som ikke inneholder noen av rosenrotens viktige virkestoffer!

Rosenrotprodukter har gjerne vært solgt i abonnement slik at du automatisk får tilsendt en ny forsyning etter en viss tid. Når det gjelder rosenrot (og mange andre naturmedisiner) er dette en uheldig praksis, da den forutsetter at du skal bruke en fast mengde av preparatet gjennom hele året. Når det gjelder medisiner som ikke er livsnødvendige, bør man ikke bruke et preparat sammenhengende over lang tid uten å ta pauser i inntaket. Normalt skal man gjøre et opphold i inntaket som er halvparten så langt som den tiden man har brukt preparatet. Har man inntatt rosenrot hver dag i en måned, bør man gjøre et opphold i to uker før man eventuelt begynner på en ny periode med inntak.

Hvis du ikke oppnår ønsket virkning etter å ha brukt et rosenrotpreparat over en viss periode (f.eks. én måned), er det to mulige forklaringer: Enten har ikke kroppen din behov for rosenrot, eller så er det preparatet du bruker lite virksomt, eller uvirksomt.

Jeg anbefaler folk å lage sin egen rosenrottinktur. Da har man alle forutsetninger for å få et virksomt produkt. For de fleste er det imidlertid mest aktuelt å kjøpe et ferdigprodukt. I så fall bør du være en bevisst forbruker som stiller krav til at produktet du kjøper er et kvalitetsprodukt. Det er bedre å betale litt mer og få et produkt av god kvalitet enn å kjøpe et rimelig preparat som ikke virker!

Når du skal anskaffe rosenrot bør du kunne forlange følgende av produktet og produsenten:

  • På emballasjen / pakningsvedlegget må det være oppgitt hvor mye rosenrot det er i hver enhet (tablett / kapsel) og dette bør ligge innenfor anbefalt daglig inntak (100-600 mg tørket rot). Vanligvis brukes oppkonsentrerte ekstrakter av rosenrot i produktene og da må det stå hvor mye tørket rosenrot den anvendte mengde ekstrakt tilsvarer.
  • Det bør være oppgitt hvor mye virkestoffer (rosaviner og salidrosid er de viktigste) som finnes i hver enhet av produktet.
  • Produktet bør være laget av rosenrot som er samlet i Norge, da disse plantene har vokst i ren norsk natur eller er dyrket under betryggende omstendigheter. Slik rosenrot har også "norske energier" og bør passe bedre for oss nordboere enn rosenrot fra andre verdensdeler. At det er brukt norsk rosenrot må produsenten / selgeren kunne dokumentere. Det er ikke tilstrekkelig å påstå at produktet er laget i Norge.
  • Firmaet som markedsfører rosenrotpreparatet må ha oppgitt kontaktadresse / telefonnummer hvor du kan henvende deg for å få svar på spørsmål om produktet.

Det er ikke mange av rosenrotproduktene som selges i Norge som oppfyller alle disse kriteriene. En god rosenrottinktur kan kjøpes i Urtekildens Butikk.

 

  © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal