Urtemedisinens historie

URTEKILDEN

Startside > Urtemedisin > Urtemedisinens historie

 

Planter har vært brukt til medisin i alle fall i 5000 år, og sannsynligvis enda lenger. Også i våre dager har urter en stor plass i medisinen i ulike land, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) har anslått at rundt 80 % av verdens befolkning også i våre dager benytter planter som sin primærmedisin. På denne siden finner du lenker til sider som forteller litt om bruken av urtemedisin i ulike kulturer og i ulike deler av verden. Informasjonen om urtemedisinens historie i ulike verdensdeler er for en stor del hentet fra Andrew Chevalliers gode bok: The Encyclopedia of Medicinal Plants. Du finner opplysninger om denne boken og andre bøker som beskriver urtemedisinsk historie og etnobotanikk under lenken Aktuell litteratur.

 

> En liten historie om naturens helbredende krefter

> Betydningsfulle personer innen urtemedisinen

> Paracelsus og signaturlæren

> Europeisk urtemedisin

> Ayurvedisk (indisk) urtemedisin

> Kinesisk urtemedisin

> Afrikansk urtemedisin

> Australsk urtemedisin

> Urtemedisin i Nord-Amerika

> Urtemedisin i Sør-Amerika

> Aktuell litteratur

Paracelsus (1490-1541)

Enhver helhetlig tilnærming til urtemedisinen bør ikke bare være basert på hvilke urter som er bra for ulike sykdommer og symptomer. Den forenklede, mekaniske tilnærmingen, der urter brukes til å behandle sykdom basert på deres kjemiske innholdsstoffer og terapeutiske egenskaper, er egentlig ikke helhetlig (holistisk). Når sykdommen blir isolert fra personen som har den, og spesifikke kjemiske stoffer blir isolert fra plantene, kommer det fra en biokjemisk modell for reduksjonisme og isolasjon, altså en «mekanisk» tilnærming til behandlingen. Når urter bare gis for å behandle symptomer på sykdom, eller når planter gis som erstatning for legemidler, mangler den helhetlige tilnærmingen.

Et eksempel på dette er når det blir foreslått å bruke pilebark mot hodepine. Da reduserer man urtemedisinen til å behandle et symptom som kan være relatert til mange ulike underliggende årsaker eller ubalanser, f.eks. opphopning i leveren, nervøs eller premenstruell spenning, fordøyelsesforstyrrelser, følsomhet for ulike matvarer, eller generell svekkelse. Hvis hodepinen behandles, men ikke personen som har hodepine, blir ikke årsaken til sykdommen behandlet. Når man bruker urter basert på deres smak, energi og hvilke organsystemer de påvirker, slik de i mye større grad gjør i kinesisk og ayurvedisk medisin enn i vestlig urtemedisin, gir det grunnlag for en mer helhetlig innsikt i helse og helbredelse.

 

   © URTEKILDEN; Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal