Kinesisk urtemedisin

  Startside > Urtemedisin > Kinesisk urtemedisin

 

Rolv Hjelmstad ved Urtekilden gjennomførte vinteren 2005/2006 en studie for å kartlegge mulighetene for å dyrke kinesiske medisinplanter i Norge. Det ble gitt noe økonomisk støtte til studien gjennom "Norge-Kina-samarbeidet" ved NAFKAM, Universitetet i Tromsø. Ved å følge lenkene på denne siden kommer du til generell informasjon om kinesisk urtemedisin og til resultatene av studien.

Om kinesisk urtemedisin

Generelt om kinesisk urtemedisin  En artikkel som i korte trekk beskriver prinsippene for tradisjonell kinesisk medisin.

Oversikter over urter brukt i kinesisk urtemedisin

Kinesiske medisinplanter  Liste over de 350 viktigste urtene som brukes i kinesisk urtemedisin.

Kinesiske urtenavn  Liste med samme innhold som i listen over, men her er artene ordnet alfabetisk etter det kinesiske navnet på planten.

Dyrking av kinesiske medisinplanter i Norge

Dyrking av kinesiske medisinplanter i Norge  En beskrivelse av formål, gjennomføring og resultat av studien.

Utvalgskriterier  Her finner du en beskrivelse av kriteriene som er brukt for å velge ut aktuelle urter for dyrking i Norge.

Aktuelle arter  En beskrivelse av de urtene som ble funnet mest interessante med tanke på dyrking i Norge.

Norske plantearter brukt i kinesisk urtemedisin  En oversikt over arter som er viltvoksende i Norge og som brukes i kinesisk urtemedisin.

   ©  URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal