Kvann (Angelica archangelica)
Viltvoksende
norske
medisinplanter
Einer (Juniperus communis)

Startside > Urtemedisin > Viltvoksende norske medisinplanter

 

Denne siden viser en oversikt over viltvoksende norske planter som kan brukes som medisin eller som det er knyttet folkemedisinsk tradisjon til i Norge. I tillegg er det tatt med en del planter som primært brukes som mat eller krydder. Oversikten er bygd opp systematisk og starter med kryptogamene (alger, sopp, lav og moser). Så følger karsporeplantene (kråkefotplanter, sneller og bregner) før den går over til frøplantene (nakenfrøete, tofrøbladete og enfrøbladete planter). Norske og vitenskapelige navn, og rekkefølgen på plantene i oversikten, følger Gyldendals store nordiske flora fra 2007. Lenkene peker til informasjonssider om plantene i Urtekildens Planteleksikon (Faktaside) og til sider med fotografier, tegninger og korte omtaler av plantene i Bildegalleri medisinplanter (Bildeside).

 

  KRYPTOGAMER      
  ALGER      
  Blæretang (Fucus vesiculosus) Faktaside Bildeside  
  Fingertare (Laminaria digitata) Faktaside Bildeside  
  Krusflik (Chondrus crispus) og vorteflik (Gigartina stellata) Faktaside    
  Søl (Palmaria palmata) Faktaside Bildeside  
  Havsalat (Ulva lactuca) Faktaside    
         
  SOPP      
  Meldrøye (Claviceps purpurea) Faktaside    
  Kreftkjuke (Inonotus obliquus) Faktaside Bildeside  
  Knuskkjuke (Fomes fomentarius) Faktaside Bildeside  
  Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) Faktaside Bildeside  
  Knivkjuke (Piptoporus betulinus) Faktaside Bildeside  
  Vorterøyksopp (Lycoperdon perlatum) Faktaside Bildeside  
         
  LAV      
  Islandslav (Cetraria islandica) Faktaside Bildeside  
  Reinlav (Cladonia spp.) Faktaside Bildeside  
  Lungenever (Lobaria pulmonaria) Faktaside Bildeside  
  Strylav (Usnea spp.) Faktaside Bildeside  
         
  MOSER      
  Torvmoser (Sphagnum spp.) Faktaside Bildeside  
         
  KARSPOREPLANTER      
  KRÅKEFOTPLANTER      
  Lusegras (Huperzia selago) Faktaside Bildeside  
  Myk kråkefot (Lycopodium clavatum) Faktaside Bildeside  
         
  Snelleplanter      
  Åkersnelle / kjerringrokk (Equisetum arvense) Faktaside Bildeside  
  Skavgras (Equisetum hyemale) Faktaside Bildeside  
         
  Bregner      
  Sisselrot (Polypodium vulgare) Faktaside Bildeside  
  Einstape (Pteridium aquilinum) Faktaside Bildeside  
  Ormetelg (Dryopteris filix-mas) Faktaside Bildeside  
  Bjønnkam (Blechnum spicant) Faktaside Bildeside  
         
  FRØPLANTER      
  Nakenfrøete planter (bartrær)      
  FURUFAMILIEN      
  Gran (Picea abies) Faktaside  Bildeside  
  Furu (Pinus sylvestris) Faktaside Bildeside  
         
  SYPRESSFAMILIEN      
  Einer (Juniperus communis) Faktaside Bildeside  
         
  BARLINDFAMILIEN      
  Barlind (Taxus baccata)   Bildeside  
         
  Dekkfrøete planter - tofrøbladete planter      
  VIERFAMILIEN (PILEFAMILIEN)      
  Selje (Salix caprea) Faktaside Bildeside  
  Osp (Populus tremula) Faktaside Bildeside  
         
  PORSFAMILIEN      
  Pors (Myrica gale) Faktaside Bildeside  
         
  BJØRKEFAMILIEN      
  Hengebjørk (Betula pendula) Faktaside Bildeside  
  Bjørk (Betula pubescens) Faktaside Bildeside  
  Dvergbjørk (Betula nana) Faktaside Bildeside  
  Svartor (Alnus glutinosa) Faktaside Bildeside  
  Gråor (Alnus incana) Faktaside Bildeside  
         
  HASSELFAMILIEN      
  Hassel (Corylus avellana) Faktaside Bildeside  
         
  BØKEFAMILIEN      
  Bøk (Fagus sylvatica) Faktaside Bildeside  
  Sommereik (Quercus robur) Faktaside Bildeside  
         
  ALMEFAMILIEN      
  Alm (Ulmus glabra) Faktaside Bildeside  
         
  HAMPEFAMILIEN      
  Humle (Humulus lupulus) Faktaside Bildeside  
         
  NESLEFAMILIEN      
  Stornesle (Urtica dioica) og smånesle (Urtica urens) Faktaside Bildeside  
         
  SANDELTREFAMILIEN      
  Misteltein (Viscum album) Faktaside Bildeside  
         
  PIPEURTFAMILIEN      
  Pipeurt (Aristolochia clematitis)  ► Faktaside Bildeside  
         
  SLIREKNEFAMILIEN      
  Høymol (Rumex longifolius) Faktaside Bildeside  
  Krushøymol (Rumex crispus) Faktaside Bildeside  
  Småsyre (Rumex acetosella) Faktaside Bildeside  
  Engsyre (Rumex acetosa) Faktaside Bildeside  
  Fjellsyre (Oxyria digyna) Faktaside Bildeside  
  Harerug (Bistorta viviparum) Faktaside Bildeside  
  Tungras (Polygonum aviculare) Faktaside Bildeside  
  Vasspepper (Persicaria hydropiper) Faktaside    
  Parkslirekne (Fallopia japonica) Faktaside Bildeside  
         
  MELDEFAMILIEN      
  Meldestokk (Chenopodium album) Faktaside Bildeside  
  Tangmelde (Atriplex prostrata ssp. prostrata)   Bildeside  
         
  NELLIKFAMILIEN      
  Vassarve (Stellaria media) Faktaside Bildeside  
  Brokkurt (Herniaria glabra) Faktaside Bildeside  
  Engsmelle (Silene vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Såpeurt (Saponaria officinalis) Faktaside  Bildeside  
         
  NØKKEROSEFAMILIEN      
  Hvit nøkkerose (Nymphaea alba) Faktaside  Bildeside  
  Gul nøkkerose (Nuphar lutea) Faktaside Bildeside  
         
  SOLEIEFAMILIEN      
  Trollbær (Actaea spicata) Faktaside Bildeside  
  Soleihov (Caltha palustris) Faktaside Bildeside  
  Akeleie (Aquilegia vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale) Faktaside Bildeside  
  Kubjelle (Pulsatilla pratensis) Faktaside Bildeside  
  Mogop (Pulsatilla vernalis) Faktaside Bildeside  
  Hvitveis (Anemone nemorosa) Faktaside Bildeside  
  Blåveis (Hepatica nobilis) Faktaside Bildeside  
  Vårkål (Ranunculus ficaria) Faktaside Bildeside  
         
  BERBERISFAMILIEN      
  Berberis (Berberis vulgaris) Faktaside Bildeside  
         
  VALMUEFAMILIEN      
  Kornvalmue (Papaver rhoeas) Faktaside Bildeside  
  Svaleurt (Chelidonium majus) Faktaside Bildeside  
         
  JORDRØYKFAMILIEN      
  Jordrøyk (Fumaria officinalis) Faktaside Bildeside  
         
  KORSBLOMSTFAMILIEN      
  Veisennep (Sisymbrium officinale) Faktaside Bildeside  
  Løkurt (Alliaria petiolata) Faktaside Bildeside  
  Engkarse (Cardamine pratensis) Faktaside Bildeside  
  Skjørbuksurt (Cocklearia officinalis) Faktaside Bildeside  
  Gjetertaske (Capsella bursa-pastoris) Faktaside Bildeside  
         
  SOLDOGGFAMILIEN      
  Rundsoldogg (Drosera rotundifolia) Faktaside Bildeside  
  Smalsoldogg (Drosera anglica)   Bildeside  
         
  BERGKNAPPFAMILIEN      
  Smørbukk (Hylotelephium maximum) Faktaside Bildeside  
  Bitterbergknapp (Sedum acre) Faktaside Bildeside  
  Rosenrot (Rhodiola rosea) Faktaside Bildeside  
         
  SILDREFAMILIEN      
  Nyresildre (Saxifraga granulata) Faktaside Bildeside  
         
  JÅBLOMFAMILIEN      
  Jåblom (Parnassia palustris) Faktaside Bildeside  
         
  ROSEFAMILIEN      
  Mjødurt (Filipendula ulmaria) Faktaside Bildeside  
  Molte (Rubus chamaemorus) Faktaside Bildeside  
  Teiebær (Rubus saxatilis) Faktaside Bildeside  
  Bringebær (Rubus idaeus) Faktaside Bildeside  
  Bjørnebær (Rubus fruticosus) Faktaside Bildeside  
  Ville rosearter (Rosa spp.) Faktaside Bildeside  
  Åkermåne (Agrimonia eupatoria) Faktaside Bildeside  
  Blodtopp (Sanguisorba officinalis) Faktaside Bildeside  
  Reinrose (Dryas octopetala) Faktaside Bildeside  
  Kratthumleblom (Geum urbanum) Faktaside Bildeside  
  Enghumleblom (Geum rivale) Faktaside Bildeside  
  Myrhatt (Comarum palustre) Faktaside Bildeside  
  Gåsemure (Potentilla anserina) Faktaside Bildeside  
  Tepperot (Potentilla erecta) Faktaside Bildeside  
  Krypmure (Potentilla reptans) Faktaside Bildeside  
  Markjordbær (Fragaria vesca) Faktaside Bildeside  
  Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina) Faktaside Bildeside  
  Marikåpe (Alchemilla vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Rogn (Sorbus aucuparia) Faktaside Bildeside  
  Hagtorn (Crataegus monogyna) Faktaside Bildeside  
  Slåpetorn (Prunus spinosa) Faktaside Bildeside  
  Hegg (Prunus padus) Faktaside Bildeside  
         
  ERTEBLOMSTFAMILIEN      
  Gyvel (Cytisus scoparius) Faktaside Bildeside  
  Hagelupin (Lupinus polyphyllus) Faktaside Bildeside  
  Tornbeinurt (Ononis spinosa) Faktaside Bildeside  
  Legesteinkløver (Melilotus officinalis) Faktaside Bildeside  
  Hvitkløver (Trifolium repens) Faktaside Bildeside  
  Rødkløver (Trifolium pratense) Faktaside Bildeside  
  Tiriltunge (Lotus corniculatus) Faktaside Bildeside  
  Rundbelg (Anthyllis vulneraria) Faktaside Bildeside  
         
  GJØKESYREFAMILIEN      
  Gjøksyre (Oxalis acetosella) Faktaside Bildeside  
         
  STORKENEBBFAMILIEN      
  Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)   Bildeside  
  Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) Faktaside Bildeside  
  Stankstorkenebb (Geranium robertianum) Faktaside Bildeside  
         
  LINFAMILIEN      
  Vill-lin (Linum catharticum) Faktaside Bildeside  
         
  VORTEMELKFAMILIEN      
  Åkervortemelk (Euphorbia helioscopia) Faktaside Bildeside  
  Sypressvortemelk (Euphorbia cyparissias)   Bildeside  
  Strandvortemelk (Euphorbia palustris)   Bildeside  
         
  BLÅFJÆRFAMILIEN      
  Storblåfjær (Polygala vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Bitterblåfjær (Polygala amarella) Faktaside Bildeside  
         
  TROLLHEGGFAMILIEN      
  Trollhegg (Frangula alnus) Faktaside Bildeside  
  Geitved (Rhamnus catharticus) Faktaside  Bildeside  
         
  LINDEFAMILIEN      
  Lind (Tilia cordata) Faktaside Bildeside  
         
  KATTOSTFAMILIEN      
  Apotekerkattost (Malva sylvestris) Faktaside Bildeside  
         
  KRISTTORNFAMILIEN      
  Kristtorn (Ilex aquifolium) Faktaside  Bildeside  
         
  TYSBASTFAMILIEN      
  Tysbast (Daphne mezereum) Faktaside Bildeside  
         
  SØLVBUSKFAMILIEN      
  Tindved (Hippophae rhamnoides) Faktaside Bildeside  
         
  PERIKUMFAMILIEN      
  Prikkperikum (Hypericum perforatum) Faktaside Bildeside  
  Firkantperikum (Hypericum maculatum)   Bildeside  
         
  FIOLFAMILIEN      
  Marsfiol (Viola odorata) Faktaside Bildeside  
  Stemorsblomst (Viola tricolor) Faktaside Bildeside  
         
  KATTEHALEFAMILIEN      
  Kattehale (Lythrum salicaria) Faktaside Bildeside  
         
  MJØLKEFAMILIEN      
  Geitrams (Chamerion angustifolium) Faktaside Bildeside  
  Krattmjølke (Epilobium montanum) Faktaside Bildeside  
         
  BERGFLETTEFAMILIEN      
  Bergflette (Hedera helix) Faktaside Bildeside  
         
  SKJERMPLANTEFAMILIEN      
  Sanikel (Sanicula europaea) Faktaside Bildeside  
  Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) Faktaside Bildeside  
  Spansk kjørvel (Myrrhis odorata) Faktaside Bildeside  
  Gjeldkarve (Pimpinella saxifraga) Faktaside Bildeside  
  Skvallerkål (Aegopodium podagraria) Faktaside Bildeside  
  Hundepersille (Aethusa cynapium) Faktaside Bildeside  
  Giftkjeks (Conium maculatum) Faktaside Bildeside  
  Selsnepe (Cicuta virosa) Faktaside Bildeside  
  Karve (Carum carvi) Faktaside Bildeside  
  Strandkjeks (Ligusticum scoticum) Faktaside  Bildeside  
  Sløke (Angelica sylvestris) Faktaside Bildeside  
  Kvann (Angelica archangelica) Faktaside Bildeside  
  Mesterrot (Peucedanum ostruthium) Faktaside Bildeside  
  Kystbjørnekjeks (Heracleum sphondylium) Faktaside Bildeside  
         
  VINTERGRØNNFAMILIEN      
  Legevintergrønn (Pyrola rotundifolia) Faktaside Bildeside  
  Olavsstake (Moneses uniflora) Faktaside Bildeside  
  Bittergrønn (Chimaphila umbellata) Faktaside    
         
  LYNGFAMILIEN      
  Greplyng (Loiseleuria procumbens)   Bildeside  
  Finnmarkspors (Ledum palustre / Rhododendron tomentosum) Faktaside Bildeside  
  Røsslyng (Calluna vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Hvitlyng (Andormeda polifolia) Faktaside Bildeside  
  Tranebær (Oxycoccus spp.) Faktaside Bildeside  
  Melbær (Arctostaphylos uva-ursi) Faktaside Bildeside  
  Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) Faktaside Bildeside  
  Blåbær (Vaccinium myrtillus) Faktaside Bildeside  
  Blokkebær (Vaccinium uliginosum) Faktaside Bildeside  
         
  KREKLINGFAMILIEN      
  Krekling (Empetrum nigrum) Faktaside Bildeside  
         
  NØKLEBLOMFAMILIEN      
  Marianøkleblom (Primula veris) Faktaside Bildeside  
  Kusymre (Primula vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Fredløs (Lysimachia vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Krypfredløs (Lysimachia nummularia) Faktaside Bildeside  
         
  OLJETREFAMILIEN      
  Ask (Fraxinus excelsior) Faktaside Bildeside  
         
  SØTEROTFAMILIEN      
  Søterot (Gentiana purpurea) Faktaside Bildeside  
         
  BUKKEBLADFAMILIEN      
  Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) Faktaside Bildeside  
         
  MAUREFAMILIEN      
  Myske (Galium odoratum) Faktaside Bildeside  
  Gulmaure (Galium verum) Faktaside Bildeside  
  Klengemaure (Galium aparine) Faktaside Bildeside  
         
  FJELLFLOKKFAMILIEN      
  Fjellflokk (Polemonium caeruleum) Faktaside Bildeside  
         
  RUBLADFAMILIEN      
  Legesteinfrø (Lithospermum officinale) Faktaside Bildeside  
  Lungeurt (Pulmonaria officinalis) Faktaside Bildeside  
  Valurt (Symphytum officinale) Faktaside Bildeside  
  Oksetunge (Anchusa officinalis) Faktaside Bildeside  
  Fjellforglemmegei (Myosotis decumbens)   Bildeside  
  Hundetunge (Cynoglossum officinale) Faktaside  Bildeside  
         
  LEPPEBLOMSTFAMILIEN      
  Skjoldbærer (Scutellaria galericulata) Faktaside Bildeside  
  Døvnesle (Lamium album) Faktaside Bildeside  
  Gulltvetann (Lamiastrum galeobdolon) Faktaside Bildeside  
  Skogsvinerot (Stachys sylvatica) Faktaside Bildeside  
  Åkersvinerot (Stachys palustris) Faktaside Bildeside  
  Korsknapp (Glechoma hederacea) Faktaside Bildeside  
  Blåkoll (Prunella vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Bergmynte (Origanum vulgare) Faktaside Bildeside  
  Kryptimian (Thymus serpyllum) Faktaside Bildeside  
  Klourt (Lycopus europaeus) Faktaside Bildeside  
  Åkermynte (Mentha arvensis) Faktaside  Bildeside  
         
  SØTVIERFAMILIEN      
  Bulmeurt (Hyoscyamus niger) Faktaside Bildeside  
  Slyngsøtvier (Solanum dulcamara) Faktaside Bildeside  
  Piggeple (Datura stramonium) Faktaside Bildeside  
         
  MASKEBLOMSTFAMILIEN      
  Filtkongslys (Verbascum thapsus) Faktaside Bildeside  
  Mørkkongslys (Verbascum nigrum) Faktaside Bildeside  
  Brunrot (Scrophularia nodosa) Faktaside Bildeside  
  Torskemunn (Linaria vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Revebjelle (Digitalis purpurea) Faktaside  Bildeside  
  Legeveronika (Veronica officinalis) Faktaside Bildeside  
  Bekkeveronika (Veronica beccabunga) Faktaside Bildeside  
  Øyentrøst (Euphrasia spp.) Faktaside Bildeside  
  Myrklegg (Pedicularis palustris)   Bildeside  
         
  BLÆREROTFAMILIEN      
  Tettegras (Pinguicula vulgaris) Faktaside Bildeside  
         
  KJEMPEFAMILIEN      
  Groblad (Plantago major) Faktaside Bildeside  
  Dunkjempe (Plantago media) Faktaside Bildeside  
  Smalkjempe (Plantago lanceolata) Faktaside Bildeside  
         
  MOSKUSURTFAMILIEN      
  Svarthyll (Sambucus nigra) Faktaside Bildeside  
  Korsved (Viburnum opulus) Faktaside Bildeside  
         
  LINNEAFAMILIEN      
  Linnea (Linnaea borealis) Faktaside Bildeside  
         
  KAPRIFOLFAMILIEN      
  Vivendel (Lonicera periclymenum) Faktaside Bildeside  
  Kaprifol (Lonicera caprifolium) Faktaside Bildeside  
  Leddved (Lonicera xylosteum) Faktaside Bildeside  
         
  VENDELROTFAMILIEN      
  Vendelrot (Valeriana spp.) Faktaside Bildeside  
         
  KARDEBORREFAMILIEN      
  Blåknapp (Succisa pratensis)  ► Faktaside Bildeside  
  Rødknapp (Knautia arvensis)   Bildeside  
         
  KLOKKEFAMILIEN      
  Blåklokke (Campanula rotundifolia) Faktaside Bildeside  
         
  KURVPLANTEFAMILIEN      
  Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum) Faktaside Bildeside  
  Gullris (Solidago virgaurea) Faktaside Bildeside  
  Tusenfryd (Bellis perennis) Faktaside Bildeside  
  Kattefot (Antennaria dioica) Faktaside Bildeside  
  Flikbrønsle (Bidens tripartita) Faktaside Bildeside  
  Ryllik (Achillea millefolium) Faktaside Bildeside  
  Prestekrage (Leucanthemum vulgare)   Bildeside  
  Tunbalderbrå (Lepidotheca suaveolens) Faktaside Bildeside  
  Reinfann (Tanacetum vulgare) Faktaside Bildeside  
  Burot (Artemisia vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Malurt (Artemisia absinthium) Faktaside Bildeside  
  Solblom (Arnica montana) Faktaside Bildeside  
  Åkersvineblom (Senecio vulgaris) Faktaside Bildeside  
  Landøyda (Senecio jacobaea) Faktaside Bildeside  
  Hestehov (Tussilago farfara) Faktaside Bildeside  
  Legepestrot (Petasites hybridus) Faktaside Bildeside  
  Storborre (Arctium lappa) Faktaside Bildeside  
  Hvitbladtistel (Cirsium helenioides) Faktaside Bildeside  
  Jærtistel (Serratula tinctoria) Faktaside Bildeside  
  Geitskjegg (Tragopogon pratensis) Faktaside Bildeside  
  Turt (Cicerbita alpina) Faktaside  Bildeside  
  Løvetann (Taraxacum officinale) Faktaside Bildeside  
  Hårsveve (Pilosella officinarum / Hieracium pilosella) Faktaside Bildeside  
         
  Dekkfrøete planter - enfrøbladete planter      
  TREBLADFAMILIEN      
  Firblad (Paris quadrifolia) Faktaside Bildeside  
         
  KONVALLFAMILIEN      
  Liljekonvall (Convallaria majalis) Faktaside Bildeside  
  Kantkonvall (Polygonatum odoratum) Faktaside Bildeside  
  Storkonvall (Polygonatum multiflorum) Faktaside Bildeside  
  Kranskonvall (Polygonatum verticillatum) Faktaside Bildeside  
         
  LØKFAMILIEN      
  Grasløk (Allium schoenoprasum) Faktaside Bildeside  
  Ramsløk (Allium ursinum) Faktaside Bildeside  
  Vill-løk (Allium oleraceum) Faktaside Bildeside  
  Bendelløk (Allium scorodoprasum) Faktaside Bildeside  
  Strandløk (Allium vineale) Faktaside Bildeside  
         
  GIFTLILJEFAMILIEN      
  Nyserot (Veratrum album) Faktaside  Bildeside  
         
  SVERDLILJEFAMILIEN      
  Sverdlilje (Iris pseudacorus)   Bildeside  
         
  ORKIDEFAMILIEN      
  Flekkmarihånd (Dactylorhiza maculata) Faktaside Bildeside  
         
  KALMUSROTFAMILIEN      
  Kalmusrot (Acorus calamus) Faktaside Bildeside  
         
  ANDEMATFAMILIEN      
  Andemat (Lemna minor) Faktaside Bildeside  
         
  VASSGROFAMILIEN      
  Vassgro (Alisma plantago-aquatica) Faktaside Bildeside  
         
  SIVFAMILIEN      
  Lyssiv (Juncus effusus) Faktaside Bildeside  
         
  STARRFAMILIEN      
  Sandstarr (Carex arenaria) Faktaside Bildeside  
         
  GRASFAMILIEN      
  Svimling (Lolium temulentum) Faktaside Bildeside  
  Kveke (Elytrigia repens) Faktaside Bildeside  
  Marigras (Hierochloë odorata) Faktaside Bildeside  
  Gulaks (Anthoxanthum odoratum) Faktaside Bildeside  
  Takrør (Phragmites australis) Faktaside Bildeside  

 

© Urtekilden
 Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal
  Tlf. 72 42 46 72.    E-post: urtekilden@oppdal.com
 
Tekst og bilder på faktasidene og bildesidene er copyrightbeskyttet og må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten skriftlig tillatelse fra Urtekilden.