Kvann (Angelica archangelica)
Viltvoksende
norske
medisinplanter
Einer (Juniperus communis)

Startside > Urtemedisin > Viltvoksende norske medisinplanter

 

Denne siden viser en oversikt over viltvoksende norske planter som kan brukes som medisin eller som det er knyttet folkemedisinsk tradisjon til i Norge. I tillegg er det tatt med en del planter som primært brukes som mat eller krydder. Oversikten er bygd opp systematisk og starter med kryptogamene (alger, sopp, lav og moser). Så følger karsporeplantene (kråkefotplanter, sneller og bregner) før den går over til frøplantene (nakenfrøete, tofrøbladete og enfrøbladete planter). Norske og vitenskapelige navn, og rekkefølgen på plantene i oversikten, følger Gyldendals store nordiske flora fra 2007. Lenkene peker til informasjonssider om plantene i Urtekildens Planteleksikon (Faktaside), til sider med fotografier og korte omtaler av plantene i Bildegalleri medisinplanter (Bildeside) og til sider med tegninger av plantene hentet fra gamle urtebøker og floraer (Tegninger).

 

  KRYPTOGAMER        
  ALGER        
  Blæretang (Fucus vesiculosus) Faktaside Bildeside    
  Fingertare (Laminaria digitata) Faktaside Bildeside    
  Krusflik (Chondrus crispus) og vorteflik (Gigartina stellata) Faktaside      
  Søl (Palmaria palmata) Faktaside Bildeside    
  Havsalat (Ulva lactuca) Faktaside      
           
  SOPP        
  Meldrøye (Claviceps purpurea) Faktaside      
  Kreftkjuke (Inonotus obliquus) Faktaside Bildeside    
  Knuskkjuke (Fomes fomentarius) Faktaside Bildeside    
  Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) Faktaside Bildeside    
  Knivkjuke (Piptoporus betulinus) Faktaside Bildeside    
  Vorterøyksopp (Lycoperdon perlatum) Faktaside Bildeside    
           
  LAV        
  Islandslav (Cetraria islandica) Faktaside Bildeside    
  Reinlav (Cladonia spp.) Faktaside Bildeside    
  Lungenever (Lobaria pulmonaria) Faktaside Bildeside    
  Strylav (Usnea spp.) Faktaside Bildeside    
           
  MOSER        
  Torvmoser (Sphagnum spp.) Faktaside Bildeside    
           
  KARSPOREPLANTER        
  KRÅKEFOTPLANTER        
  Lusegras (Huperzia selago) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Myk kråkefot (Lycopodium clavatum) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  Snelleplanter        
  Åkersnelle / kjerringrokk (Equisetum arvense) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Skavgras (Equisetum hyemale) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  Bregner        
  Sisselrot (Polypodium vulgare) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Einstape (Pteridium aquilinum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Ormetelg (Dryopteris filix-mas) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Bjønnkam (Blechnum spicant) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  FRØPLANTER        
  Nakenfrøete planter (bartrær)        
  FURUFAMILIEN        
  Gran (Picea abies) Faktaside  Bildeside Tegninger  
  Furu (Pinus sylvestris) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  SYPRESSFAMILIEN        
  Einer (Juniperus communis) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  BARLINDFAMILIEN        
  Barlind (Taxus baccata)   Bildeside Tegninger  
           
  Dekkfrøete planter - tofrøbladete planter        
  VIERFAMILIEN (PILEFAMILIEN)        
  Selje (Salix caprea) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Osp (Populus tremula) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  PORSFAMILIEN        
  Pors (Myrica gale) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  BJØRKEFAMILIEN        
  Hengebjørk (Betula pendula) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Bjørk (Betula pubescens) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Dvergbjørk (Betula nana) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Svartor (Alnus glutinosa) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Gråor (Alnus incana) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  HASSELFAMILIEN        
  Hassel (Corylus avellana) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  BØKEFAMILIEN        
  Bøk (Fagus sylvatica) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Sommereik (Quercus robur) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  ALMEFAMILIEN        
  Alm (Ulmus glabra) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  HAMPEFAMILIEN        
  Humle (Humulus lupulus) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  NESLEFAMILIEN        
  Stornesle (Urtica dioica) og smånesle (Urtica urens) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  SANDELTREFAMILIEN        
  Misteltein (Viscum album) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  PIPEURTFAMILIEN        
  Pipeurt (Aristolochia clematitis)  ► Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  SLIREKNEFAMILIEN        
  Høymol (Rumex longifolius) Faktaside Bildeside    
  Krushøymol (Rumex crispus) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Småsyre (Rumex acetosella) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Engsyre (Rumex acetosa) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Fjellsyre (Oxyria digyna) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Harerug (Bistorta vivipara) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Tungras (Polygonum aviculare) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Vasspepper (Persicaria hydropiper) Faktaside      
  Parkslirekne (Fallopia japonica) Faktaside Bildeside    
           
  MELDEFAMILIEN        
  Meldestokk (Chenopodium album) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Tangmelde (Atriplex prostrata ssp. prostrata)   Bildeside Tegninger  
           
  NELLIKFAMILIEN        
  Vassarve (Stellaria media) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Brokkurt (Herniaria glabra) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Klinte (Agrostemma githago) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Engsmelle (Silene vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Såpeurt (Saponaria officinalis) Faktaside  Bildeside Tegninger  
           
  NØKKEROSEFAMILIEN        
  Hvit nøkkerose (Nymphaea alba) Faktaside  Bildeside Tegninger  
  Gul nøkkerose (Nuphar lutea) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  SOLEIEFAMILIEN        
  Trollbær (Actaea spicata) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Soleihov (Caltha palustris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Akeleie (Aquilegia vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kubjelle (Pulsatilla pratensis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Mogop (Pulsatilla vernalis) Faktaside Bildeside    
  Hvitveis (Anemone nemorosa) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Blåveis (Hepatica nobilis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Vårkål (Ranunculus ficaria) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  BERBERISFAMILIEN        
  Berberis (Berberis vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  VALMUEFAMILIEN        
  Kornvalmue (Papaver rhoeas) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Svaleurt (Chelidonium majus) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  JORDRØYKFAMILIEN        
  Jordrøyk (Fumaria officinalis) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KORSBLOMSTFAMILIEN        
  Veisennep (Sisymbrium officinale) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Løkurt (Alliaria petiolata) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Engkarse (Cardamine pratensis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Skjørbuksurt (Cocklearia officinalis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Gjetertaske (Capsella bursa-pastoris) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  SOLDOGGFAMILIEN        
  Rundsoldogg (Drosera rotundifolia) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Smalsoldogg (Drosera anglica)   Bildeside    
           
  BERGKNAPPFAMILIEN        
  Smørbukk (Hylotelephium maximum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Bitterbergknapp (Sedum acre) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Rosenrot (Rhodiola rosea) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  SILDREFAMILIEN        
  Nyresildre (Saxifraga granulata) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  JÅBLOMFAMILIEN        
  Jåblom (Parnassia palustris) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  ROSEFAMILIEN        
  Mjødurt (Filipendula ulmaria) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Molte (Rubus chamaemorus) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Teiebær (Rubus saxatilis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Bringebær (Rubus idaeus) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Bjørnebær (Rubus fruticosus) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Ville rosearter (Rosa spp.) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Åkermåne (Agrimonia eupatoria) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Blodtopp (Sanguisorba officinalis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Reinrose (Dryas octopetala) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kratthumleblom (Geum urbanum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Enghumleblom (Geum rivale) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Myrhatt (Comarum palustre) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Gåsemure (Potentilla anserina) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Tepperot (Potentilla erecta) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Krypmure (Potentilla reptans) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Markjordbær (Fragaria vesca) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Marikåpe (Alchemilla vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Rogn (Sorbus aucuparia) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hagtorn (Crataegus monogyna) og Parkhagtorn (C. laevigata) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Slåpetorn (Prunus spinosa) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hegg (Prunus padus) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  ERTEBLOMSTFAMILIEN        
  Gyvel (Cytisus scoparius) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hagelupin (Lupinus polyphyllus) Faktaside Bildeside    
  Tornbeinurt (Ononis spinosa) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Legesteinkløver (Melilotus officinalis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hvitkløver (Trifolium repens) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Rødkløver (Trifolium pratense) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Tiriltunge (Lotus corniculatus) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Rundbelg (Anthyllis vulneraria) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  GJØKESYREFAMILIEN        
  Gjøksyre (Oxalis acetosella) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  STORKENEBBFAMILIEN        
  Blodstorkenebb (Geranium sanguineum) Faktaside  Bildeside Tegninger  
  Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Stankstorkenebb (Geranium robertianum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Tranehals (Erodium cicutarium) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  LINFAMILIEN        
  Vill-lin (Linum catharticum) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  VORTEMELKFAMILIEN        
  Åkervortemelk (Euphorbia helioscopia) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  BLÅFJÆRFAMILIEN        
  Storblåfjær (Polygala vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Bitterblåfjær (Polygala amarella) Faktaside Bildeside    
           
  TROLLHEGGFAMILIEN        
  Trollhegg (Frangula alnus) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Geitved (Rhamnus catharticus) Faktaside  Bildeside Tegninger  
           
  LINDEFAMILIEN        
  Lind (Tilia cordata) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KATTOSTFAMILIEN        
  Apotekerkattost (Malva sylvestris) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KRISTTORNFAMILIEN        
  Kristtorn (Ilex aquifolium) Faktaside  Bildeside Tegninger  
           
  TYSBASTFAMILIEN        
  Tysbast (Daphne mezereum) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  SØLVBUSKFAMILIEN        
  Tindved (Hippophae rhamnoides) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  PERIKUMFAMILIEN        
  Prikkperikum (Hypericum perforatum) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  FIOLFAMILIEN        
  Marsfiol (Viola odorata) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Stemorsblomst (Viola tricolor) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KATTEHALEFAMILIEN        
  Kattehale (Lythrum salicaria) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  MJØLKEFAMILIEN        
  Geitrams (Chamerion angustifolium) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Krattmjølke (Epilobium montanum) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  BERGFLETTEFAMILIEN        
  Bergflette (Hedera helix) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  SKJERMPLANTEFAMILIEN        
  Sanikel (Sanicula europaea) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Spansk kjørvel (Myrrhis odorata) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Gjeldkarve (Pimpinella saxifraga) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Skvallerkål (Aegopodium podagraria) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hundepersille (Aethusa cynapium) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Giftkjeks (Conium maculatum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Selsnepe (Cicuta virosa) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Karve (Carum carvi) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Strandkjeks (Ligusticum scoticum) Faktaside  Bildeside Tegninger  
  Sløke (Angelica sylvestris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kvann (Angelica archangelica) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Mesterrot (Peucedanum ostruthium) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kystbjørnekjeks (Heracleum sphondylium) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  VINTERGRØNNFAMILIEN        
  Legevintergrønn (Pyrola rotundifolia) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Olavsstake (Moneses uniflora) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Bittergrønn (Chimaphila umbellata) Faktaside   Tegninger  
           
  LYNGFAMILIEN        
  Greplyng (Loiseleuria procumbens)   Bildeside Tegninger  
  Finnmarkspors (Ledum palustre / Rhododendron tomentosum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Røsslyng (Calluna vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hvitlyng (Andormeda polifolia) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Tranebær (Oxycoccus spp.) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Melbær (Arctostaphylos uva-ursi) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Blåbær (Vaccinium myrtillus) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Blokkebær (Vaccinium uliginosum) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KREKLINGFAMILIEN        
  Krekling (Empetrum nigrum) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  NØKLEBLOMFAMILIEN        
  Marianøkleblom (Primula veris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kusymre (Primula vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Fredløs (Lysimachia vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Krypfredløs (Lysimachia nummularia) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  OLJETREFAMILIEN        
  Ask (Fraxinus excelsior) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  SØTEROTFAMILIEN        
  Søterot (Gentiana purpurea) Faktaside Bildeside    
           
  BUKKEBLADFAMILIEN        
  Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  MAUREFAMILIEN        
  Myske (Galium odoratum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Gulmaure (Galium verum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Klengemaure (Galium aparine) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  FJELLFLOKKFAMILIEN        
  Fjellflokk (Polemonium caeruleum) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  RUBLADFAMILIEN        
  Legesteinfrø (Lithospermum officinale) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Lungeurt (Pulmonaria officinalis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Valurt (Symphytum officinale) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Oksetunge (Anchusa officinalis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Forglemmegei (Myosotis sp.) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hundetunge (Cynoglossum officinale) Faktaside  Bildeside Tegninger  
           
  LEPPEBLOMSTFAMILIEN        
  Skjoldbærer (Scutellaria galericulata) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Døvnesle (Lamium album) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Gulltvetann (Lamiastrum galeobdolon) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Skogsvinerot (Stachys sylvatica) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Åkersvinerot (Stachys palustris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Korsknapp (Glechoma hederacea) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Blåkoll (Prunella vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Bergmynte (Origanum vulgare) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kryptimian (Thymus serpyllum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Klourt (Lycopus europaeus) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Åkermynte (Mentha arvensis) Faktaside  Bildeside Tegninger  
           
  SØTVIERFAMILIEN        
  Bulmeurt (Hyoscyamus niger) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Slyngsøtvier (Solanum dulcamara) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Piggeple (Datura stramonium) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  MASKEBLOMSTFAMILIEN        
  Filtkongslys (Verbascum thapsus) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Mørkkongslys (Verbascum nigrum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Brunrot (Scrophularia nodosa) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Torskemunn (Linaria vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Revebjelle (Digitalis purpurea) Faktaside  Bildeside Tegninger  
  Legeveronika (Veronica officinalis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Bekkeveronika (Veronica beccabunga) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Øyentrøst (Euphrasia spp.) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Myrklegg (Pedicularis palustris)   Bildeside    
           
  BLÆREROTFAMILIEN        
  Tettegras (Pinguicula vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KJEMPEFAMILIEN        
  Groblad (Plantago major) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Dunkjempe (Plantago media) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Smalkjempe (Plantago lanceolata) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  MOSKUSURTFAMILIEN        
  Svarthyll (Sambucus nigra) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Korsved (Viburnum opulus) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  LINNEAFAMILIEN        
  Linnea (Linnaea borealis) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KAPRIFOLFAMILIEN        
  Vivendel (Lonicera periclymenum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kaprifol (Lonicera caprifolium) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Leddved (Lonicera xylosteum) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  VENDELROTFAMILIEN        
  Vendelrot (Valeriana spp.) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KARDEBORREFAMILIEN        
  Blåknapp (Succisa pratensis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Rødknapp (Knautia arvensis) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KLOKKEFAMILIEN        
  Blåklokke (Campanula rotundifolia) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KURVPLANTEFAMILIEN        
  Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Gullris (Solidago virgaurea) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Tusenfryd (Bellis perennis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kattefot (Antennaria dioica) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Flikbrønsle (Bidens tripartita) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Nyseryllik (Achillea ptarmica) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Ryllik (Achillea millefolium) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Prestekrage (Leucanthemum vulgare)   Bildeside Tegninger  
  Tunbalderbrå (Lepidotheca suaveolens) Faktaside Bildeside    
  Reinfann (Tanacetum vulgare) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Burot (Artemisia vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Malurt (Artemisia absinthium) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Solblom (Arnica montana) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Åkersvineblom (Senecio vulgaris) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Landøyda (Senecio jacobaea) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hestehov (Tussilago farfara) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Legepestrot (Petasites hybridus) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Storborre (Arctium lappa) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Jærtistel (Serratula tinctoria) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Geitskjegg (Tragopogon pratensis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Turt (Cicerbita alpina) Faktaside  Bildeside Tegninger  
  Løvetann (Taraxacum officinale) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Hårsveve (Pilosella officinarum / Hieracium pilosella) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  Dekkfrøete planter - enfrøbladete planter        
  TREBLADFAMILIEN        
  Firblad (Paris quadrifolia) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KONVALLFAMILIEN        
  Liljekonvall (Convallaria majalis) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kantkonvall (Polygonatum odoratum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Storkonvall (Polygonatum multiflorum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kranskonvall (Polygonatum verticillatum) Faktaside Bildeside    
           
  LØKFAMILIEN        
  Grasløk (Allium schoenoprasum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Ramsløk (Allium ursinum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Vill-løk (Allium oleraceum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Bendelløk (Allium scorodoprasum) Faktaside Bildeside    
  Strandløk (Allium vineale) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  GIFTLILJEFAMILIEN        
  Nyserot (Veratrum album) Faktaside  Bildeside Tegninger  
           
  SVERDLILJEFAMILIEN        
  Sverdlilje (Iris pseudacorus)   Bildeside Tegninger  
           
  ORKIDEFAMILIEN        
  Flekkmarihånd (Dactylorhiza maculata) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  KALMUSROTFAMILIEN        
  Kalmusrot (Acorus calamus) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  ANDEMATFAMILIEN        
  Andemat (Lemna minor) Faktaside Bildeside    
           
  VASSGROFAMILIEN        
  Vassgro (Alisma plantago-aquatica) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  SIVFAMILIEN        
  Lyssiv (Juncus effusus) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  STARRFAMILIEN        
  Sandstarr (Carex arenaria) Faktaside Bildeside Tegninger  
           
  GRASFAMILIEN        
  Svimling (Lolium temulentum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Kveke (Elytrigia repens) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Marigras (Hierochloë odorata) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Gulaks (Anthoxanthum odoratum) Faktaside Bildeside Tegninger  
  Takrør (Phragmites australis) Faktaside Bildeside Tegninger  

 

© Urtekilden
 Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal
  Tlf. 72 42 46 72.    E-post: urtekilden@oppdal.com
 
Tekst og bilder på faktasidene og bildesidene er copyrightbeskyttet og må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten skriftlig tillatelse fra Urtekilden.