Kvann (Angelica archangelica)
Viltvoksende
norske
medisinplanter
Einer (Juniperus communis)

Startside > Urtemedisin > Viltvoksende norske medisinplanter

 

Denne siden viser en oversikt over viltvoksende norske planter som kan brukes som medisin eller som det er knyttet folkemedisinsk tradisjon til i Norge. I tillegg er det tatt med en del planter som primært brukes som mat eller krydder. Oversikten er bygd opp systematisk og starter med kryptogamene (alger, sopp, lav og moser). Så følger karsporeplantene (kråkefotplanter, sneller og bregner) før den går over til frøplantene (nakenfrøete, tofrøbladete og enfrøbladete planter). Norske og vitenskapelige navn, og rekkefølgen på plantene i oversikten, følger Gyldendals store nordiske flora fra 2007. Lenkene peker til informasjonssider om plantene i Urtekildens Planteleksikon (Faktaside), til sider med fotografier og korte omtaler av plantene i Bildegalleri medisinplanter (Bildeside) og til sider med tegninger av plantene hentet fra gamle urtebøker og floraer (Tegninger).

 

Kodebokstaver i tabellen under:
M = Medisin. Planten kan brukes som medisin, eller det er knyttet folkemedisinsk tradisjon til urten. Når M har grønn farge betyr det at planten er en viktig og trygg urt som kan inngå i et husapotek med medisinplanter.
S = Spiselig. Planten er spiselig eller har spiselige deler som kan brukes som mat eller krydder.
G = Giftig. Planten (eller deler av den) er giftig og egner seg ikke til selvmedisinering eller til å bruke som mat. Når G har rød farge betyr det at planten kan være dødelig giftig.

 
  KRYPTOGAMER                
  ALGER                
  Blæretang (Fucus vesiculosus) M S     > Faktaside > Bildeside    
  Fingertare (Laminaria digitata) M S     > Faktaside > Bildeside    
  Krusflik (Chondrus crispus) M S     > Faktaside      
  Vorteflik (Gigartina stellata) M S     > Faktaside      
  Søl (Palmaria palmata) M S     > Faktaside > Bildeside    
  Havsalat (Ulva lactuca) M S     > Faktaside      
                   
  SOPP                
  Meldrøye (Claviceps purpurea) M   G   > Faktaside      
  Kreftkjuke (Inonotus obliquus) M       > Faktaside > Bildeside    
  Knuskkjuke (Fomes fomentarius) M       > Faktaside > Bildeside    
  Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) M       > Faktaside > Bildeside    
  Knivkjuke (Piptoporus betulinus) M       > Faktaside > Bildeside    
  Vorterøyksopp (Lycoperdon perlatum) M S     > Faktaside > Bildeside    
                   
  LAV                
  Islandslav (Cetraria islandica) M S     > Faktaside > Bildeside    
  Reinlav (Cladonia spp.) M S     > Faktaside > Bildeside    
  Lungenever (Lobaria pulmonaria) M       > Faktaside > Bildeside    
  Bleiktjafs (Evernia prunastri) M       > Faktaside > Bildeside    
  Elghornslav (Pseudevernia furfuracea) M       > Faktaside > Bildeside    
  Strylav (Usnea spp.) M       > Faktaside > Bildeside    
  Ulvelav (Letharia vulpina)     G   > Faktaside > Bildeside    
  Vanlig messinglav (Xanthoria parietina) M         > Bildeside    
                   
  MOSER                
  Torvmoser (Sphagnum spp.) M       > Faktaside > Bildeside    
                   
  KARSPOREPLANTER                
  KRÅKEFOTPLANTER                
  Lusegras (Huperzia selago) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Myk kråkefot (Lycopodium clavatum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  Snelleplanter                
  Åkersnelle / kjerringrokk (Equisetum arvense) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Skavgras (Equisetum hyemale) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  Bregner                
  Sisselrot (Polypodium vulgare) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Einstape (Pteridium aquilinum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Strutseving (Matteuccia struthiopteris)   S     > Faktaside > Bildeside    
  Ormetelg (Dryopteris filix-mas) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Bjønnkam (Blechnum spicant) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  FRØPLANTER                
  Nakenfrøete planter (bartrær)                
  FURUFAMILIEN                
  Gran (Picea abies) M S     > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
  Furu (Pinus sylvestris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  SYPRESSFAMILIEN                
  Einer (Juniperus communis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  BARLINDFAMILIEN                
  Barlind (Taxus baccata) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
                   
  Dekkfrøete planter - tofrøbladete planter                
  VIERFAMILIEN (PILEFAMILIEN)                
  Selje (Salix caprea) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Osp (Populus tremula) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  PORSFAMILIEN                
  Pors (Myrica gale) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  BJØRKEFAMILIEN                
  Hengebjørk (Betula pendula) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Bjørk (Betula pubescens) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Dvergbjørk (Betula nana) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Svartor (Alnus glutinosa) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Gråor (Alnus incana) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  HASSELFAMILIEN                
  Hassel (Corylus avellana) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  BØKEFAMILIEN                
  Bøk (Fagus sylvatica) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Sommereik (Quercus robur) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  ALMEFAMILIEN                
  Alm (Ulmus glabra) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  HAMPEFAMILIEN                
  Humle (Humulus lupulus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  NESLEFAMILIEN                
  Stornesle (Urtica dioica) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Smånesle (Urtica urens) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  SANDELTREFAMILIEN                
  Misteltein (Viscum album) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  PIPEURTFAMILIEN                
  Pipeurt (Aristolochia clematitis) M   G    > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  SLIREKNEFAMILIEN                
  Høymol (Rumex longifolius) M S     > Faktaside > Bildeside    
  Krushøymol (Rumex crispus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Småsyre (Rumex acetosella) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Engsyre (Rumex acetosa) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Fjellsyre (Oxyria digyna) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Harerug (Bistorta vivipara) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Tungras (Polygonum aviculare) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Vasspepper (Persicaria hydropiper) M S     > Faktaside      
  Parkslirekne (Fallopia japonica) M       > Faktaside > Bildeside    
                   
  MELDEFAMILIEN                
  Meldestokk (Chenopodium album) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Tangmelde (Atriplex prostrata ssp. prostrata)   S       > Bildeside > Tegninger  
  Salturt (Salicornia europaea)   S       > Bildeside > Tegninger  
                   
  NELLIKFAMILIEN                
  Vassarve (Stellaria media) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Brokkurt (Herniaria glabra) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Klinte (Agrostemma githago) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Engsmelle (Silene vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Såpeurt (Saponaria officinalis) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
                   
  NØKKEROSEFAMILIEN                
  Hvit nøkkerose (Nymphaea alba) M S G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
  Gul nøkkerose (Nuphar lutea) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  SOLEIEFAMILIEN                
  Trollbær (Actaea spicata) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Soleihov (Caltha palustris) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Akeleie (Aquilegia vulgaris) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Kubjelle (Pulsatilla pratensis) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Mogop (Pulsatilla vernalis) M       > Faktaside > Bildeside    
  Hvitveis (Anemone nemorosa) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Blåveis (Hepatica nobilis) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Vårkål (Ranunculus ficaria) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  BERBERISFAMILIEN                
  Berberis (Berberis vulgaris) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  VALMUEFAMILIEN                
  Kornvalmue (Papaver rhoeas) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Svaleurt (Chelidonium majus) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  JORDRØYKFAMILIEN                
  Jordrøyk (Fumaria officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KORSBLOMSTFAMILIEN                
  Veisennep (Sisymbrium officinale) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Løkurt (Alliaria petiolata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Russekål (Bunias orientalis)   S       > Bildeside    
  Dagfiol (Hesperis matronalis) M S     > Faktaside > Bildeside    
  Vinterkarse (Barbarea vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Bekkekarse (Cardamine amara)   S       > Bildeside    
  Engkarse (Cardamine pratensis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Skjørbuksurt (Cocklearia officinalis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Gjetertaske (Capsella bursa-pastoris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Pengeurt (Thlaspi arvense) M S       > Bildeside    
  Strandreddik (Cakile maritima)   S       > Bildeside > Tegninger  
  Strandkål (Crambe maritima)   S       > Bildeside    
                   
  SOLDOGGFAMILIEN                
  Rundsoldogg (Drosera rotundifolia) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Smalsoldogg (Drosera longifolia) M         > Bildeside    
                   
  BERGKNAPPFAMILIEN                
  Smørbukk (Hylotelephium maximum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hvitbergknapp (Sedum album) M S       > Bildeside    
  Bitterbergknapp (Sedum acre) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Rosenrot (Rhodiola rosea) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  SILDREFAMILIEN                
  Nyresildre (Saxifraga granulata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  JÅBLOMFAMILIEN                
  Jåblom (Parnassia palustris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  ROSEFAMILIEN                
  Mjødurt (Filipendula ulmaria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Molte (Rubus chamaemorus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Teiebær (Rubus saxatilis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Bringebær (Rubus idaeus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Bjørnebær (Rubus fruticosus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Ville rosearter (Rosa spp.) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Åkermåne (Agrimonia eupatoria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Blodtopp (Sanguisorba officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Reinrose (Dryas octopetala) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Kratthumleblom (Geum urbanum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Enghumleblom (Geum rivale) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Myrhatt (Comarum palustre) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Gåsemure (Potentilla anserina) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Tepperot (Potentilla erecta) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Krypmure (Potentilla reptans) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Markjordbær (Fragaria vesca) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Marikåpe (Alchemilla vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Rogn (Sorbus aucuparia) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Parkhagtorn (Crataegus laevigata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hagtorn (Crataegus monogyna) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Slåpetorn (Prunus spinosa) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hegg (Prunus padus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  ERTEBLOMSTFAMILIEN                
  Gyvel (Cytisus scoparius) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hagelupin (Lupinus polyphyllus) M   G   > Faktaside > Bildeside    
  Tornbeinurt (Ononis spinosa) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Legesteinkløver (Melilotus officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hvitkløver (Trifolium repens) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Rødkløver (Trifolium pratense) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Tiriltunge (Lotus corniculatus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Rundbelg (Anthyllis vulneraria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  GJØKESYREFAMILIEN                
  Gjøksyre (Oxalis acetosella) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  STORKENEBBFAMILIEN                
  Blodstorkenebb (Geranium sanguineum) M       > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
  Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Stankstorkenebb (Geranium robertianum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Tranehals (Erodium cicutarium) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  LINFAMILIEN                
  Vill-lin (Linum catharticum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  VORTEMELKFAMILIEN                
  Åkervortemelk (Euphorbia helioscopia) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  BLÅFJÆRFAMILIEN                
  Storblåfjær (Polygala vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Bitterblåfjær (Polygala amarella) M       > Faktaside > Bildeside    
                   
  TROLLHEGGFAMILIEN                
  Trollhegg (Frangula alnus) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Geitved (Rhamnus catharticus) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
                   
  LINDEFAMILIEN                
  Lind (Tilia cordata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KATTOSTFAMILIEN                
  Apotekerkattost (Malva sylvestris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KRISTTORNFAMILIEN                
  Kristtorn (Ilex aquifolium) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
                   
  TYSBASTFAMILIEN                
  Tysbast (Daphne mezereum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  SØLVBUSKFAMILIEN                
  Tindved (Hippophae rhamnoides) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  PERIKUMFAMILIEN                
  Prikkperikum (Hypericum perforatum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  FIOLFAMILIEN                
  Marsfiol (Viola odorata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Stemorsblomst (Viola tricolor) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KATTEHALEFAMILIEN                
  Kattehale (Lythrum salicaria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  MJØLKEFAMILIEN                
  Geitrams (Chamerion angustifolium) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Krattmjølke (Epilobium montanum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  HESTERUMPEFAMILIEN                
  Hestetrumpe (Hippuris vulgaris) M S       > Bildeside    
                   
  BERGFLETTEFAMILIEN                
  Bergflette (Hedera helix) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  SKJERMPLANTEFAMILIEN                
  Sanikel (Sanicula europaea) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Spansk kjørvel (Myrrhis odorata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Jordnøtt (Conopodium majus)   S       > Bildeside    
  Gjeldkarve (Pimpinella saxifraga) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Skvallerkål (Aegopodium podagraria) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hundepersille (Aethusa cynapium) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Giftkjeks (Conium maculatum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Selsnepe (Cicuta virosa) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Karve (Carum carvi) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Strandkjeks (Ligusticum scoticum) M S     > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
  Sløke (Angelica sylvestris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Kvann (Angelica archangelica) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Mesterrot (Peucedanum ostruthium) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Kystbjørnekjeks (Heracleum sphondylium) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  VINTERGRØNNFAMILIEN                
  Legevintergrønn (Pyrola rotundifolia) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Olavsstake (Moneses uniflora) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Bittergrønn (Chimaphila umbellata) M       > Faktaside   > Tegninger  
                   
  LYNGFAMILIEN                
  Greplyng (Loiseleuria procumbens) M         > Bildeside > Tegninger  
  Finnmarkspors (Rhododendron tomentosum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Røsslyng (Calluna vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hvitlyng (Andormeda polifolia) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Tranebær (Oxycoccus spp.) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Melbær (Arctostaphylos uva-ursi) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Blåbær (Vaccinium myrtillus) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Blokkebær (Vaccinium uliginosum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KREKLINGFAMILIEN                
  Krekling (Empetrum nigrum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  NØKLEBLOMFAMILIEN                
  Marianøkleblom (Primula veris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Kusymre (Primula vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Fredløs (Lysimachia vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Krypfredløs (Lysimachia nummularia) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  OLJETREFAMILIEN                
  Ask (Fraxinus excelsior) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  SØTEROTFAMILIEN                
  Søterot (Gentiana purpurea) M       > Faktaside > Bildeside    
                   
  BUKKEBLADFAMILIEN                
  Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  MAUREFAMILIEN                
  Myske (Galium odoratum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Gulmaure (Galium verum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Klengemaure (Galium aparine) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  FJELLFLOKKFAMILIEN                
  Fjellflokk (Polemonium caeruleum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  RUBLADFAMILIEN                
  Legesteinfrø (Lithospermum officinale) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Lungeurt (Pulmonaria officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Valurt (Symphytum officinale) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Oksetunge (Anchusa officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Østersurt (Mertensia maritima)   S       > Bildeside    
  Forglemmegei (Myosotis sp.) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hundetunge (Cynoglossum officinale) M       > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
                   
  LEPPEBLOMSTFAMILIEN                
  Skjoldbærer (Scutellaria galericulata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Døvnesle (Lamium album) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Gulltvetann (Lamiastrum galeobdolon) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Skogsvinerot (Stachys sylvatica) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Åkersvinerot (Stachys palustris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Korsknapp (Glechoma hederacea) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Blåkoll (Prunella vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Bergmynte (Origanum vulgare) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Kryptimian (Thymus serpyllum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Klourt (Lycopus europaeus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Åkermynte (Mentha arvensis) M S     > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
                   
  SØTVIERFAMILIEN                
  Bulmeurt (Hyoscyamus niger) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Slyngsøtvier (Solanum dulcamara) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Piggeple (Datura stramonium) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  MASKEBLOMSTFAMILIEN                
  Filtkongslys (Verbascum thapsus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Mørkkongslys (Verbascum nigrum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Brunrot (Scrophularia nodosa) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Torskemunn (Linaria vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Murtorskemunn (Cymbalaria muralis)   S       > Bildeside > Tegninger  
  Revebjelle (Digitalis purpurea) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
  Legeveronika (Veronica officinalis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Bekkeveronika (Veronica beccabunga) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Øyentrøst (Euphrasia spp.) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Myrklegg (Pedicularis palustris) M   G     > Bildeside    
                   
  BLÆREROTFAMILIEN                
  Tettegras (Pinguicula vulgaris) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KJEMPEFAMILIEN                
  Groblad (Plantago major) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Dunkjempe (Plantago media) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Smalkjempe (Plantago lanceolata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Strandkjempe (Plantago maritima)   S       > Bildeside > Tegninger  
                   
  MOSKUSURTFAMILIEN                
  Svarthyll (Sambucus nigra) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Korsved (Viburnum opulus) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  LINNEAFAMILIEN                
  Linnea (Linnaea borealis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KAPRIFOLFAMILIEN                
  Vivendel (Lonicera periclymenum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Kaprifol (Lonicera caprifolium) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Leddved (Lonicera xylosteum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  VENDELROTFAMILIEN                
  Vendelrot (Valeriana spp.) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KARDEBORREFAMILIEN                
  Blåknapp (Succisa pratensis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Rødknapp (Knautia arvensis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KLOKKEFAMILIEN                
  Blåklokke (Campanula rotundifolia) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Storklokke (Campanula latifolia)   S       > Bildeside    
  Ugrasklokke (Campanula rapunculoides)   S       > Bildeside > Tegninger  
                   
  KURVPLANTEFAMILIEN                
  Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Gullris (Solidago virgaurea) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Tusenfryd (Bellis perennis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Strandstjerne (Tripolium pannonicum)   S       > Bildeside    
  Kattefot (Antennaria dioica) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Flikbrønsle (Bidens tripartita) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Nyseryllik (Achillea ptarmica) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Ryllik (Achillea millefolium) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Prestekrage (Leucanthemum vulgare) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Tunbalderbrå (Lepidotheca suaveolens) M S     > Faktaside > Bildeside    
  Reinfann (Tanacetum vulgare) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Burot (Artemisia vulgaris) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Malurt (Artemisia absinthium) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Solblom (Arnica montana) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Åkersvineblom (Senecio vulgaris) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Landøyda (Senecio jacobaea) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hestehov (Tussilago farfara) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Legepestrot (Petasites hybridus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Storborre (Arctium lappa) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Jærtistel (Serratula tinctoria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Geitskjegg (Tragopogon pratensis) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Turt (Cicerbita alpina) M S     > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
  Løvetann (Taraxacum officinale) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Hårsveve (Pilosella officinarum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  Dekkfrøete planter - enfrøbladete planter                
  TREBLADFAMILIEN                
  Firblad (Paris quadrifolia) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KONVALLFAMILIEN                
  Liljekonvall (Convallaria majalis) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Kantkonvall (Polygonatum odoratum) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Storkonvall (Polygonatum multiflorum) M S G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Kranskonvall (Polygonatum verticillatum) M   G   > Faktaside > Bildeside    
                   
  LØKFAMILIEN                
  Seiersløk (Allium victorialis)   S       > Bildeside    
  Grasløk (Allium schoenoprasum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Ramsløk (Allium ursinum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Vill-løk (Allium oleraceum) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Bendelløk (Allium scorodoprasum) M S     > Faktaside > Bildeside    
  Strandløk (Allium vineale) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  GIFTLILJEFAMILIEN                
  Nyserot (Veratrum album) M   G   > Faktaside  > Bildeside > Tegninger  
                   
  LILJEFAMILIEN                
  Gullstjerne (Gagea lutea)   S       > Bildeside > Tegninger  
                   
  SVERDLILJEFAMILIEN                
  Sverdlilje (Iris pseudacorus) M   G     > Bildeside > Tegninger  
                   
  ORKIDEFAMILIEN                
  Flekkmarihånd (Dactylorhiza maculata) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  KALMUSROTFAMILIEN                
  Kalmusrot (Acorus calamus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  ANDEMATFAMILIEN                
  Andemat (Lemna minor) M       > Faktaside > Bildeside    
                   
  VASSGROFAMILIEN                
  Vassgro (Alisma plantago-aquatica) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  SAULØKFAMILIEN                
  Fjæresauløk (Triglochin maritima)   S G     > Bildeside > Tegninger  
                   
  DUNKJEVLEFAMILIEN                
  Bred dunkjevle (Typha latifolia) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Smal dunkjevle (Typha angustifolia) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  SIVFAMILIEN                
  Lyssiv (Juncus effusus) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  STARRFAMILIEN   S       > Bildeside    
  Skogsivaks (Scirpus sylvaticus)                
  Sandstarr (Carex arenaria) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
                   
  GRASFAMILIEN                
  Svimling (Lolium temulentum) M   G   > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Kveke (Elytrigia repens) M S     > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Marigras (Hierochloë odorata) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Gulaks (Anthoxanthum odoratum) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  
  Takrør (Phragmites australis) M       > Faktaside > Bildeside > Tegninger  

 

© Urtekilden
 Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal
  Tlf. 72 42 46 72.    E-post: post@rolv.no
 
Tekst og bilder på faktasidene og bildesidene er copyrightbeskyttet og må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten skriftlig tillatelse fra Urtekilden.